Paylaş
Sohbet
Book
SEARCH

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ VE PERSONELİ İÇİN HAREKETLİLİK PROJESİ

Temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları; Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.

Meslek Lisesi Öğrencileri ve Çırakların Hareketliliği

Bu faaliyet, meslek lisesi öğrencisi ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmasını destekler.

Bu faaliyet kapsamında çıraklar ve mesleki eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler, başka bir ülkede mesleki eğitim faaliyetine katılabilirler. Bir işletme ya da bir mesleki eğitim kurumu (bir işletme veya ilgili diğer bir kuruluşta çalışma tabanlı eğitim dönemleri olan) katılımcılara ev sahipliği yapabilir.

Her bir hareketlilik faaliyeti, bir “Öğrenim Anlaşması” dahil yüksek düzeyde bir kalite sağlamak için gönderen ve alıcı kuruluşlar tarafından önceden kararlaştırılan bir kalite çerçevesi kapsamında düzenlenir.

Öğrenme çıktıları, kurumsal düzeyde resmi olarak tanınıp doğrulanır. Kursun içeriği, yurtdışı hareketlilik döneminin çırağın veya mesleki eğitim öğrencisinin aldığı kursa uygun olması için gerektiğinde uyarlanır.

Personel Hareketliliği

Bu faaliyet, mesleki eğitim kurumu personeline yurtdışında bir mesleki eğitim okulunda öğretmenlik deneyimi gerçekleştirme ve işletmelerin personeline ise yurt dışında bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitim verme imkanı sunar.

Ayrıca yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda iş deneyimi yaşaması, iş süreçlerini yerinde görme ve gözlem yapabilme yoluyla mesleki eğitim personelinin mesleki gelişimine destek verir.

Uygun Katılımcılar Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

Uygun Kuruluşlar

Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları

Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri

Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

Bülten:
GÜNCEL KAL
INTEREX TÜRKİYE AÇIK HAT
0 (850) 304 50 25

Merkez Ofis


Skype: interexuk
Interex Yurtdışı Eğitim Danışmanlık
Bourne Space
23 Hinton Road
BH1 2EF Bournemouth UK
close