Paylaş
Sohbet
Book
SEARCH

İNGİLTERE'DE LİSE EĞİTİMİNİN ARTILARI 

NEDEN İNGİLTERE’DE LİSE EĞİTİMİ ?

Lise dönemi öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştiği, kişisel donanımlarını hızlı şekilde artırdığı önemli bir dönem olduğu için gelecek için atılacak adımlarda en önemli dönemdir. Bu dönemde doğru seçimlerin yapılabilmesi adına öncelikle İngiltere’de lise eğitiminin ne gibi katkılar sunduğunu incelemek yerinde olur:

İngilizce dil seviyesinin sağlıklı şekilde gelişimi:

Yurtdışında eğitim, öncelikle yabancı dilin geliştirilmesi için en etkin yöntemdir. Lise öğrenimini İngiltere’de alan bir öğrenci, aynı zamanda İngilizceyi anavatanında pratik yaparak hızlı bir şekilde geliştirme imkanına sahip olmaktadır.

Kaliteli eğitim ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma:

İngiltere, tüm dünyada, İngilizce konuşulan coğrafyalar içerisinde en kaliteli sistemi sunan ülke konumundadır. Bu nedenle İngiltere’de alınan lise eğitimi ilerleyen dönemde başvurulabilecek tüm prestijli uluslararası üniversitelere kabul edilme şansını artırmaktadır. İngiltere’deki kolej diploması İngiltere’deki üniversitelerce tanındığı gibi tüm dünyada geçerliliğe sahiptir.

Yurtdışında üniversite eğitimi için doğru adım:

Uluslararası standartlarda bir üniversiteyi seçebilmek için, lise öğreniminin uluslararası standartlarda alınmış olması ve yabancı dil bilgisinin gelişmiş olması en önemli konulardan biridir. Yurtdışında üniversite eğitimine devam edecek öğrenciler lisede de aynı sistemin içinde eğitim almanın avantajlarını farklı şekillerde yaşarlar. Örneğin İngiltere’de öğrenciler GCSE kapsamında yaklaşık 10 ders ve A Level seviyesine geçtiklerinde ise 3 ana ders alırlar ve bu dersleri derinlemesine öğrenirler. Dolayısıyla bir yandan kendilerini üniversitede okuyacakları bölüme hazırlarlar. Türk okullarında ise müfredat gereği öğrenciler sömestr başına 15-16 ders almaktadırlar. Bu ders yükünün altında üniversitede okuyacakları ana derslere yurtdışındaki akranları kadar yoğunlaşmaları mümkün olmamaktadır. Bu eksikliği özellikle üniversitenin ilk yılında hissederler.

Global çevreye adaptasyon ve sorumluluk duygusu gelişimi:

Gençlerimiz lise döneminde ülkenin kültürüne adapte olurken aynı zamanda eğitim sistemine göre kişisel donanımını geliştirecek ve farklı ülkelerden gelen arkadaşları ile fikir alışverişi yaparak daha büyük başarılar için kendini güdüleyebilecektir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin yurtdışında eğitim alması kişisel sorumluluk duygusunun da gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

İnternet çağının dönüştürdüğü dünyada yer edinme becerisi:

Sanayi devriminden sonra gelen en büyük devrim ‘internet çağı’ olarak adlandırılmaktadır. Dijital iletişim sayesinde alışkanlıklarımız değişirken, internetin dönüştürdüğü iş yapma biçimleri yeniden tanımlanmaktadır. Yeni neslin başarılı bir kariyere sahip olması için bu anlayışa vakıf olması, ‘küresel akıl’ olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre kendini donatmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendilerini, farklı kültürleri anlama ve birlikte iş yapabilme yetilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla yurtdışında alınan eğitim, çocuğunuzun hızla dönüşen dünyada yer edinmesi adına kritik bir role sahiptir. Yurtdışında eğitim ile öğrenciler gerekli donanıma sahip olacak şekilde kendini geliştirebilme şansı yakalar, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen diğer yaşıtlarını tanıma, anlama, birlikte fikir/proje geliştirme, bu sayede farklı görüşlere saygı duyma konusundaki yeteneğini artırır ve küresel ekonomiye üniversite çağına gelmeden hazırlanmış olurlar. Özetle İngiltere’de lise düzeyinde bir eğitim, öğrencinin kariyer hayatına başlamasında özgeçmişine yapacağı önemli bir katkıdır.

Lise eğitimini İngiltere’de bir lisede/kolejde almak isteyen TC vatandaşı bir öğrencinin sahip olması gereken özellikler ve sağlaması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Öğrencinin Türkiye’de ilköğretim sürecini tamamlamış olması ve ilköğretim diplomasını almaya hak kazanmış olması ( en az 8. sınıftan mezun olması)

  • GCSE (Lise 1 başlangıç) için en az 14 yaşında olması, A- Level (lise 3 başlangıç için) en az 16 yaşında olması

  • Öğrencinin geçerli en az bir yıllık süresi olan pasaporta sahip olması

  • Öğrencinin İngilizce dilinin yeterli düzeyde olduğunu gösteren sınav sonuçları (IELTS sınav sonucu yada ilgili okulun İngilizce seviye sınavına girmesi)

  • Okul ön başvurusunun yapılması o ön kayıt ücreti

  • Vize başvurusunun yapılması ve gerekli vizenin alınması

  • Vizenin alınması sonrası okul ve konaklama ücretinin ilgili ödemenin yapılması

  • Öğrencinin okulun akademik takvimi doğrultusunda UK’ye ulaşmış olması

Bülten:
GÜNCEL KAL
INTEREX TÜRKİYE AÇIK HAT
0 (850) 304 50 25

Merkez Ofis


Skype: interexuk
Interex Yurtdışı Eğitim Danışmanlık
Bourne Space
23 Hinton Road
BH1 2EF Bournemouth UK
close